Sieć połączeń na medal!

Regularne połączenia intermodalne oferowane przez PCC Intermodal zostały wyróżnienione Europejskim Medalem 2012. Nagroda ta przyznawana jest przez Business Center Club we współpracy z Ministerstwem Spraw Zagranicznych oraz Europejskim Komitetem Ekonomiczno-Społecznym w Brukseli.

Medal Europejski jest niekomercyjnym, ogólnopolskim przedsięwzięciem promującym ideę Unii Europejskiej w środowisku przedsiębiorstw. W konkursie nagradzane są produkty i usługi, które odpowiadają europejskim standardom.

Paszporty wydawane najmłodszym są ważne 5 lat

Od 11 sierpnia br. paszporty wydawane dla dzieci poniżej 5 roku życia są ważne przez 5 lat. Opłata za wydanie tego paszportu nie zmieniła się i wynosi – jak dotychczas – 30 zł. Do tej pory wszystkim dzieciom do 5 roku życia wydawane były paszporty tymczasowe z rocznym terminem ważności.

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych wprowadzając zmiany wzięło pod uwagę sugestie rodziców, którzy do tej pory co roku musieli wyrabiać nowe paszporty dla swoich dzieci.

Od 11 sierpnia br. podstawowym dokumentem podroży dla dzieci do 5 roku życia jest paszport ważny przez 5 lat od daty jego wydania. Opłata za wydanie tego paszportu nie uległa zmianie i wynosi – jak dotychczas – 30 zł.

Wydłużenie terminu ważności paszportów dla dzieci poniżej 5 lat to realizacja poselskiego projektu, który poparło Ministerstwo Spraw Wewnętrznych.

Przypominamy, że paszporty dla dzieci w przedziale wiekowym 5-13 lat są również ważne przez 5 lat. Natomiast paszporty wydane osobom małoletnim, które ukończyły 13. rok życia są ważne przez 10 lat od daty wydania.

MSW ostrzega przed burzami, huraganami i nawałnicami

Przez Polskę przechodzą gwałtowne wichury, deszcze oraz burze, powodując zniszczenia w budynkach mieszkalnych, gospodarczych oraz w uprawach rolnych. Ministerstwo Spraw Wewnętrznych ostrzega oraz apeluje o właściwe zachowanie. Pamiętajmy o podstawowych zasadach: wyłączeniu urządzeń elektrycznych i gazowych, zamknięciu okien i drzwi, usunięciu z balkonów zbędnych przedmiotów, unikaniu otwartej przestrzeni i nie parkowaniu aut pod drzewami. Więcej informacji, jak zachowywać się w trakcie burz i huraganów, znajduje się na stronie internetowej Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej.

Gwałtowne nawałnice, deszcze oraz burze są zjawiskami, które szybko się przemieszczają. Wszystkie są jednak niebezpieczne. Powodują zagrożenie dla życia i zdrowia ludzi oraz duże straty materialne.

Prawidłowe zachowanie w trakcie burz, gdy przebywamy w domu:

wyłączmy urządzenia elektryczne i gazowe;
należy sprawdzić, czy zamknięte są okna i drzwi oraz zabezpieczyć je przed nagłym otwarciem;

Mniej biegania po urzędach

Nie będziemy musieli aktualizować swoich danych w urzędzie skarbowym po zmianie nazwiska albo adresu.

Takie między innym ułatwienie w załatwianiu spraw w urzędach umożliwia rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych.

Jak informuje Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji, dokument powstał po to, by ułatwić współpracę serwisów i rejestrów. Rozporządzenie weszło w życie 30 maja 2012 r. Po jego wdrożeniu nie będziemy musieli np. aktualizować swoich danych w urzędzie skarbowym po zmianie nazwiska albo adresu. MSW wyśle nowe dane z rejestru PESEL do rejestru podatników w Ministerstwie Finansów.

Volvo Polska Partnerem Logistycznym Wrocław Global Forum 2012

W dniach 31 maja – 2 czerwca 2012 Wrocław gościł czołowych przedstawicieli świata polityki, dyplomacji, biznesu oraz organizacji pozarządowych w ramach organizowanego po raz trzeci w naszym mieście Wrocław Global Forum. Firma Volvo Polska drugi rok z rzędu była Partnerem Logistycznym tego wydarzenia.

Organizatorami Forum są amerykańska fundacja Atlantic Council of United States, Miasto Wrocław oraz Sekretariat Wrocław Global Forum. W organizację WGF aktywnie zaangażowane jest również Ministerstwo Spraw Zagranicznych RP oraz Ambasada USA w Polsce. W spotkaniu uczestniczą ponadto przedstawiciele polskich, europejskich i amerykańskich instytucji rządowych, a także przedstawiciele instytucji zajmujących się tematyką międzynarodową oraz krajowego i zagranicznego biznesu.

Volvo Polska już po raz drugi była Partnerem Logistycznym Wrocław Global Forum. W ramach współpracy przy tym prestiżowym wydarzeniu nasza firma zapewniła uczestnikom spotkania transport autobusami Volvo na terenie Wrocławia oraz transport gości z Warszawy.

Podkarpacka granica gotowa na EURO 2012

1 czerwca, w związku z przygotowaniami do EURO 2012, na przejściu granicznym w Medyce odbyła się wizyta Ministra Spraw Wewnętrznych Jacka Cichockiego. W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele Służby Celnej i Straży Granicznej.

Służbę Celną reprezentował Dyrektor Izby Celnej w Przemyślu Piotr Daniel, natomiast podkarpacką Straż Graniczną Komendant Bieszczadzkiego Oddziału straży Granicznej Waldemar Skarbek. Poziom przygotowań podkarpackiego odcinka polsko- ukraińskiej granicy do EURO 2012 oceniali również Komendant Główny Straży Granicznej, Dominik Tracz, prezydent miasta Przemyśla, Robert Choma czy Komendant Miejski Policji w Przemyślu, Krzysztof Pobuta.

Podczas wizyty zorganizowany został briefing prasowy, w trakcie którego przedstawiciele mediów mogli dowiedzieć się o ułatwieniach czekających dla kibiców udających się na mecze podczas UEFA EURO 2012 ( m.in. pasy EURO 2012, kontrola służb polsko- ukraińskich w jednym miejscu, system odpraw ukośnych czy e-booking).

Szczecin: Grzegorz Kołodko z książką „Wędrujący świat”

Szanowni Państwo, chcielibyśmy zaprosić Państwa do wzięcia udziału w konferencji, która odbędzie się w dniu 31 maja 2012r w godzinach od 11.00 do 15.00 w hotelu Silver w Ustowie.

Konferencja pt: „Synergia nauki i biznesu – idealny pomysł na innowacyjność regionalną – inauguracja drugiego projektu Jeremie realizowanego przez Zachodniopomorski Regionalny Fundusz Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o. w Szczecinie”. Konferencja poświęcona będzie możliwości wspierania regionalnej przedsiębiorczości przez pozadotacyjne mechanizmy finansowania. W konferencji weźmie udział Pan Profesor Grzegorz Kołodko, światowej sławy ekspert od spraw ekonomii, który oprócz tego przedstawi spostrzeżenia ze swojej najnowszej książki zatytułowanej „Wędrujący Świat”. Warto dodać, że jej amerykańskie wydanie zostało nominowane przez Columbia University Press do nagrody Michael Harrington Book Award. Nagroda ta jest przyznawana książkom, których przekaz może być wykorzystany w walce o lepszy świat. Poza nim na konferencji zaprezentują swoje stanowiska i spostrzeżenia znani praktycy z zakresu ekonomii, a jej uczestnikami będą dyrektorzy banków oraz instytucji finansowych, przedstawiciele organizacji zajmujących się biznesem, kredytowaniem inwestycji i poręczeniami finansowymi oraz najwyższego szczebla władze samorządowe.

Szef MSW o przygotowaniu podległych służb do EURO 2012

Służby podległe Ministerstwu Spraw Wewnętrznych, w tym: Policja, Straż Graniczna, Państwowa Straż Pożarna i Biuro Ochrony Rządu, są przygotowane do zabezpieczenia Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej UEFA EURO 2012 w Polsce – zapewnili podczas konferencji Jacek Cichocki, minister spraw wewnętrznych, oraz komendanci służb podległych MSW.

Plany operacyjne, przećwiczone w minionych tygodniach, potwierdzają, że służby będą mogły wypełnić swoje zadania zarówno w miejscach rozgrywanych meczy, w strefach kibiców, jak i w innych rejonach kraju – poinformował minister Jacek Cichocki na wspólnej konferencji z udziałem komendantów służb podległych ministerstwu.

Strona internetowa najważniejszym celem

Przyjęcie sprawozdania z działalności Klastra oraz przedstawienie koncepcji funkcjonowania strony internetowej, to jedne z najważniejszych punktów posiedzenia Rady Klastra, które odbyło się 30 marca 2012 r.

Podczas spotkania zaprezentowane zostały działania podjęte w ostatnich tygodniach przez Sekretariat Techniczny, które przedstawił Arkadiusz Marchewka – Manager Inicjatywy Klastrowej.

– Patronat honorowy nad naszym Klastrem objął Marszałek Województwa Zachodniopomorskiego. Opracowaliśmy też logo Klastra i intensywnie pracujemy na stworzeniem strony www, która będzie gotowa już w połowie kwietnia. Ponadto udało się nawiązać współpracę z nowymi podmiotami – Muzeum Narodowym w Szczecinie, Zarządem Morskiego Portu Police i Grupą Remontowo-Inwestycyjna Remech. – mówił Marchewka.

Zdaniem Jarosława Siergieja – Przewodniczącego Rady, Klaster stał się ważnym głosem w dyskusji na temat bieżących spraw i problemów gospodarki morskiej w naszym regionie, czego dowodem są apele o pogłębienie toru wodnego i dostosowania warunków zagospodarowania przestrzennego do potrzeb działalności firm związanych z branżą morską.