Natalia Kowalska gościem specjalnym podczas II eliminacji Motocaina Cup 2013!

Tym razem na F1 Karting warto przyjechać nie tylko dlatego, aby podziwiać umiejętności amatorek wyścigów, ale również po to, aby zobaczyć w akcji Natalię Kowalską – kierowcę wyścigowego Formuły 2.
Tradycyjnie, do rywalizacji w Motocaina Cup zostały zaproszone wszystkie panie, niezależnie od wieku i umiejętności, a dla początkujących utworzona została klasa Amator. Celem zawodów jest zarażenie bakcylem do sportu motorowego czytelniczek kobiecego portalu motoryzacyjnego Motocaina.pl i wszystkich pań, które do tej pory nie startowały w żadnej rywalizacji. W II eliminacji Motocaina Cup weźmie udział ponad 40 zawodniczek.
Nagrodami w nadchodzącej rundzie jest m.in. weekend z Lexusem CT200H, pakiet zabiegów Spa, zaproszenie na kolację we dwoje, zabiegi kosmetyczne i mnóstwo innych. Każda zawodniczka wyjdzie z zawodów z prezentem od organizatorów.

Kraków nadal łamie prawo? Pismo Stowarzyszenia „Najlepsza Droga” do Prezydenta Krakowa w sprawie zawyżonej opłaty za doworzec autobusowy

Ministerstwo Transportu udzieliło Stowarzyszeniom URKSiTD „Najlepsza Droga” oraz Zrzeszeniu PPO „Ziemia Sadecka” cennych sugestii w sprawie postępowania z Gminą Kraków oraz Gminą Nowy Sącz w sprawie pobierania zawyżonych opłat za korzystanie z dworców autobusowych. W nawiązaniu do stanowiska MT stowarzyszenia transportowe wystosowały kolejne pismo do Prezydenta Gminy Kraków o obniżenie przedmiotowych opłat do poziomu określonego ustawą. Obecnie pobierane są stawki nawet 23 razy wyższe niż maksymalnie przewidziane wartości w ustawie o publicznym transporcie drogowym.

Szanowny Panie Prezydencie !

Odpowiedz jaką uzyskaliśmy z kierowanego przez Pana Prezydenta Urzędu Miejskiego a podpisaną przez Pana okazała się wielce niezadowalająca. Można nawet powiedzieć, że mimo merytorycznego tonu i potwierdzenia oczywistych zapisów obowiązujących przepisów prawa, była w swej istocie rodzajem „uniku” nie pozbawionym jednak oczywistych potknięć.

Nasze pismo z dnia 20 sierpnia 2012 roku dotyczyło pilnej konieczności renegocjacji przez Gminę Kraków wysokości opłat pobieranych od przewoźników przez operatora dworca autobusowego w Krakowie gdzie administratorem jest krakowska spółka z o.o. Regionalny Dworzec Autobusowy. W interesie członków naszego Stowarzyszenia jest oczywiście by płacili oni możliwie dostępne ceny za zatrzymania na dworcach, przystankach, ale równie oczywiste jest że nie mogą to być stawki, których górna granica została zakreślona przez ustawę.

Pismo; do Ministerstwo Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej

Dotyczy:
1. Pilnej konieczności dokonania wykładni roli gminy /jednostki samorządu terytorialnego/ jako organizatora publicznego transportu zbiorowego a zarazem operatora dworca autobusowego – którym jest z uwagi na udział kapitałowy gminy w spółce prawa handlowego.

2. Wykładnia roli gminy winna być przeprowadzona na przykładzie administratora dworca autobusowego w Krakowie którym jest krakowska spółka z o.o. Regionalny Dworzec Autobusowy.

Szanowny Panie Ministrze!

W toku działań interwencyjnych zainicjowanych przez członków naszego Stowarzyszenia /których owocem było jak na razie kilka pism skierowanych do Pana Ministra/ wypłynęła między innymi sprawa krakowskiej spółki z o.o RDA administrującej dworcem autobusowym w Krakowie. Udziałowcem tej spółki kapitałowej jest oprócz spółki PKS S.A: także gmina Kraków. Oznacza to, że gmina Kraków występuje w tym przypadku w podwójnej roli organizatora publicznego transportu zbiorowego i operatora /poprzez udział kapitałowy w spółce RDA/ publicznego transportu zbiorowego. Sytuacja taka pociąga za sobą daleko idące konsekwencje szczególnie w omawianym przypadku.

Pismo do Prezydenta Miasta Krakowa w sprawie wysokości opłat pobieranych od przewoźników przez operatora dworca autobusowego w Krakowie

Pan Prezydent
Miasta Krakowa

Dot: 1.pilnej konieczności renegocjacji przez Gminę Kraków /podobnie jak przez inne Gminy mające podobny stan faktyczny i prawny/ wysokości opłat pobieranych od przewoźników przez operatora dworca autobusowego w Krakowie, gdzie administratorem jest krakowska spółka z o.o Regionalny Dworzec Autobusowy, .

2.uzyskania i nadużywania przez przywołanego wyżej operatora pozycji dominującej w świetle przepisów Ustawy o ochronie konkurencji i konkurentów, oraz zaistnienia czynów nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów Ustawy o zwalczanie nieuczciwej konkurencji.

Szanowny Panie Prezydencie !

Wprowadzenie:

Zwracam się do Pana Prezydenta w imieniu Stowarzyszenia Uczestników Rynku Komunikacji Samochodowej i Transportu Drogowego „Najlepsza Droga” ze sprawą bardzo istotną dotyczącą praktycznej realizacji przez gminę Kraków (a także i wielu innych gmin) ważnego i podstawowego obowiązku prawnego, zaliczonego przez ustawodawcę do zadań własnych samorządu gminnego.

Pismo do Ministerstwa Transportu w sprawie wyjaśnień dot. stosowania art. 5 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Nr 1071/2009 z dnia 21 października 2009 r.

Szanowny Panie Ministrze,

w lipcu 2012 roku wysłaliśmy w imieniu Stowarzyszenia U.R.K.S i T.D. „Najlepsza Droga” pismo do Ministerstwa Transportu Budownictwa i Gospodarki Morskiej w Warszawie z prośbą o dokonanie realistycznej i zgodnej z formą organizacji polskich przedsiębiorstw transportowych interpretacji Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady /WE/ Nr 1071 /2009 z dnia 21 października 2009 r. W szczególności chodziło nam o wyraźną i konkretną interpretację art.5 lit. a przywołanego Rozporządzenia, gdzie uregulowana jest kwestia siedziby przedsiębiorcy transportowego wraz z lokalami w których prowadzi główną działalność w szczególności dokumenty księgowe {…} oraz wszelkie inne dokumenty do których dostęp musi mieć właściwy organ kontrolny.

Re: Ayrton Senna – mistrz absolutny

Panie! Widzisz a nie grzmisz!
Co to za pseudo znawcy się tu wypowiadają? Kto dał niektórym tutaj prawo pisać takie głupoty?
Możecie sobie nie lubić Senny, owszem nie każdy musi. Ale jak można pisać tak wierutne bzdury na jego temat!
Otóż dzieci drogie… Zanim wypowiecie się na dany temat weźcie pod uwagę:
Ayrton Senna ścigał się w latach 84-94 w F1. To jest równe 10lat. W tym czasie zdobył 3 tytuły mistrza, 65 pole position z czego przebił go dopiero Schumacher, który jeździł 15 lat. Poz tym miał jeszcze inne osiągnięcia, które w tamtych czasach były uważane za niemożliwe, Dzięki niemu podniesiono bezpieczeństwo na torach, od jego śmierci nikt do tej pory nie zginął.
Totalnym ignorantem jest osoba, która poddaje w wątpliwość jego geniusz, poprzez przejście do Williamsa. Szkoda tylko, że w tym czasie zakazano używania systemów, które pomogły zdobyć mistrzostwo Prostowi i Mansellowi 2 lata wcześniej. Ayrton nalazł się w zespole w czasie, w którym team przechodził kryzys i dopiero Senna pomagał im ten bolid ulepszać. Jak można zdobyć mistrzostwo na podsterownym i nadsterownym bolidzie jednocześnie?
Trzecia rzecz – Senna wielokrotnie powtarzał, że nie może zmobilizować się do walki z Michaelem, nie czuje tego. Podejrzewano za to, że Benetton stosuje nielegalne ulepszenia. Więc jak można twierdzić, że Senna chciał za wszelką cenę pokonać młodego gó…arza Schumachera? Jego jedynym największym rywalem zawsze był Alan Prost a Ayrton był jedynym zespołowym kolegą Prosta, którego nie zdołał Prost zdominować.
Możecie sobie mieć mistrzów F1 teraz czy kiedyś, ale nigdy nie będzie już drugiego tak oddanego człowieka, drugiego tak szlachetnego kierowcy, który zarażał by swoją pasją jak Senna. Wszystko co wywalczył, zbudowane było ciężką pracą i poswięceniem. W trakcie życia przeznaczył bardzo dużo pieniędzy na wspieranie biednych dzieci w swoim kraju, to on wyskoczył z bolidu by ratować Erica Comasa po wypadku i on wiózł australijską flagę, by oddać cześć zmarłemu koledze. Podajcie znawcy innego kierowcę, który wykazywałby podobne cechy co Ayrton, to wtedy możecie spekulować.
Co do Neweya to trudno mieć mu za złe początki i śmierć Senny, bo w jego bolidach mistrzostwa wygrało wielu kierowców i konstruktorów i pomijając RBR jest on i tak najlepszym konstruktorem w F1 wszech czasów, tak jak Senna najlepszym kierowcą.
Pozdrawiam 😉

Pismo Stowarzyszenia URKSiTD "Najlepsza Droga" Do Prezydenta Miasta Nowy Sącz w sprawie zawyżonych opłat za korzystanie z dworca autobusowego

Szanowny Panie !

Zwracam się do Pana Prezydenta w imieniu Stowarzyszenia Uczestników Rynku Komunikacji Samochodowej i Transportu Drogowego „Najlepsza Droga” oraz własnej kancelarii z sprawą bardzo istotną dotyczącą praktycznej realizacji przez gminę Nowy Sącz ważnego, podstawowego obowiązku prawnego, zaliczonego przez ustawodawcę do zadań własnych samorządu gminnego.

W art. 7 ust. 1 pkt. 4 Ustawy o samorządzie gminnym z dnia 12 października 2001 r./Dz. U. nr 142, poz.1591/ wśród zadań własnych gminy, a więc takich które z mocy prawa należą do jej podstawowych i najważniejszych obowiązków, znalazło się organizowanie lokalnego transportu zbiorowego na swoim terenie.

Zadanie to zostało bardzo wyraźnie skonkretyzowane w Ustawie o publicznym transporcie zbiorowym z dnia 16 grudnia 2010 r. /Dz.U. 2011 nr 5, poz13/. Ustawa ta wśród wielu innych, wprowadza pojęcie organizatora publicznego transportu zbiorowego i operatora publicznego transportu zbiorowego, oraz w sposób szczegółowy reguluje ich wzajemne stosunki.

Szanowny Pan Bronisław Komorowski Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej

Szanowny Panie Prezydencie

Członkowie Stowarzyszenia Miłośników Ziemi Niepołomickiej bardzo doceniają zaangażowanie Pierwszej Osoby w państwie za działania na rzecz rozwoju gospodarki wodnej. Na szczególne wyrazy uznania zasługuje fakt pełnienia przez Pana funkcji Prezesa Honorowego Ligi Morskiej i Rzecznej, co jest nawiązaniem do chlubnych tradycji II Rzeczypospolitej Polskiej, gdzie doceniano, że morze i śródlądowe drogi wodne mają istotne znaczenie dla gospodarki, której rozwój wpłynie na wzrost dobrobytu Polski.

Porty morskie i rzeczne umożliwiają Europie korzystanie z dynamicznego wzrostu handlu międzynarodowego oraz odgrywanie wiodącej roli w światowej gospodarce. Szereg państw europejskich, w tym sąsiedzi Polski mają swoje strategie w tej dziedzinie i prowadzą działania inwestycyjne, które mają na celu zwiększenie atrakcyjności transportu wodnego poprzez poprawę wydajności portów rzecznych i morskich oraz infrastruktury dróg wodnych.