Zmiana na stanowisku Dyrektora Działu Import.

Od dnia 06 marca 2013 roku obowiązki Dyrektora Działu Importu Nissan Forklift w firmie POLSAD przejął Maciej Fajkowski.
Maciej Fajkowski jest długoletnim pracownikiem w firmie POLSAD. Pracuje w POLSAD od 2003 roku i od początku swojej kariery zawodowej związany jest z działem wózków widłowych. Na poprzednim stanowisku zajmował się kierowaniem działem dilerskim, co przyczyniło się do osiągnięcia w ostatnich 6 latach pierwszego miejsca w Polsce, w sprzedaży wózków Nissan Forklift. Jest osobą dobrze znającą zarówno markę jaki i rynek wózków widłowych w Polsce. Wierzymy, że jego doświadczenie, potencjał i dynamiczność działania przyczynią się do wsparcia rozwoju sprzedaży wózków widłowych Nissan Forklift w Polsce – Powiedział właściciel firmy Jacek Korczak.
Firma Polsad jest od września 2012 roku Wyłącznym Importerem Wózków widłowych Nissan Forklift w Polsce, zastępując w tej roli firmę Marubeni. Polsad posiada cztery własne dilerstwa i dwa biura sprzedaży w Warszawie i Poznaniu. W pozostałych regionach Polski działa za pośrednictwem sieci dilerów.

Sandero 1,4 – 98KM

Mam możliwość kupienia Sandero z silnikiem benzynowym 1,4 o mocy 98KM. Przynajmniej tak jest w ogłoszeniu.

Tymczasem w rozpisce w AutoCentrum tego silnika nie ma. Jest silnik 1,4, ale o mocy 75KM.

Czy jest możliwe, że w innych krajach (ww egzemplarz pochodzi z importu) były inne silniki? Czy po prostu sprzedawca się rąbnął?

Co w ogóle sądzicie o tym samochodzie? Może odezwie się obecny użytkownik?

W sprawie trzeciej ustawy deregulacyjnej

Ocena dotyczy następującego rozwiązania: Wydłużenie terminu na rozliczenie VAT w imporcie

Propozycja: Odejście od restrykcyjnego terminu płatności podatku od towarów importowanych w ciągu 10 dni od dnia powiadomienia przez organ celny o wysokości należności podatkowych na rzecz rozliczenia na zasadach ogólnych, tj. wraz ze składaniem deklaracji podatkowej VAT.

Uzasadnienie: Ustawowym terminem zapłaty podatku VAT z tytułu importu towarów jest – zgodnie z art. 33 ust. 4 ustawy o podatku od towarów i usług – termin 10 dni licząc od dnia powiadomienia przez organ celny o wysokości należności podatkowych. Termin ten jest zbieżny z terminem płatności należności celnych. W innych krajach regulacje w tym zakresie są znacznie korzystniejsze. Przykładowo w Niemczech czy Holandii wprowadzono rozgraniczenie terminu płatności należności celnych od podatkowych – obowiązuje termin 45-dniowy. Inne kraje takie jak Czechy, Słowacja czy Węgry również wprowadziły korzystniejsze od polskich przepisy zastępując zapłatę podatku VAT formułą ujęcia podatku w deklaracji rozliczeniowej, analogicznie do stosowanej w Polsce metody rozliczania podatku VAT od importu usług czy wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów.