Specjalna apteczka i instrukcja udzielania pierwszej pomocy dla kujawsko-pomorskich policjantów

Policjanci bardzo często udzielają pierwszej pomocy na miejscu różnych zdarzeń. Dlatego na bieżąco muszą doskonalić umiejętności, aby odpowiednio zareagować w takiej sytuacji. M.in. w tym celu zespół specjalistów przygotował instrukcję udzielania pierwszej pomocy. Dokument ten znajdzie się w specjalnej „indywidualnej apteczce nasobnej” – pierwszej tego typu apteczce, która stanowić będzie element wyposażenia kujawsko-pomorskich funkcjonariuszy, głównie pionu prewencji.

Policjanci z komendy wojewódzkiej w Bydgoszczy rozpoczęli cykl szkoleń z zakresu doskonalenia udzielania pierwszej pomocy. Funkcjonariusze po zakończeniu nauki otrzymują indywidualne apteczki nasobne na pas główny, w których znajdują się: opatrunki do tamowania masywnych krwotoków, plastry opatrunkowe, gaziki, folia termiczna przeciwdziałająca wychłodzeniu poszkodowanego, maseczka do resuscytacji, nożyczki.